» Logowanie     » Rejestracja
(0) 0.00 PLN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poniedziałek-piątek
od 10:00 do 17:00
sobota
nieczynne
 

Tel. (1) : +48 600 08 30 41e-mail: sklep@glazura24h.pl
 
Wszelkie zapytania mogą składać Państwo telefonicznie bądź e-mailowo na adres podany powyżej. Na wszystkie e-maile odpowiemy.
 
 
A może jakąś sugestię...
Napisz do nas:
sugestie@glazura24h.pl
 
 

Regulamin

Informacje Prawne Od Sprzedającego

Regulamin
Sklepu Glazura24h.pl
 

Pojęcia ogólne:
§1
 

1.    Właścicielem sklepu internetowego glazura24h.pl jest firma GLAZ-BUD Glazura i Materiały Budowlane prowadzona przez przedsiębiorcę Sebastiana Fras z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łódzka 17/9, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod numerem ewidencyjnym 218643.

Nip : 8992422115
Regon : 932682943
Konto bankowe : Bank PKO 06 1020 5226 0000 6502 0262 7164
 
Zwana w dalszej części niniejszego regulaminu „Sprzedawcą”.
 
2.    Sklep internetowy Glazura24h.pl będący platformą informatyczną prowadzi sprzedaż
za pośrednictwem sieci Internet i znajduje się pod adresem : www.glazura24h.pl
3.    Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż nowego, oryginalnie zapakowanego asortymentu jakim są płytki i dekoracje ceramiczne oraz armatura sanitarna.
4.    Zamówienia w sklepie Glazura24h.pl można składać przez 24h, 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 17:00.
5.    Złożenie zamówienia w sklepie Glazura24h.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
 

§2

 
1.    Wszystkie ceny podawane na stronie sklepu internetowego są cenami brutto, uwzględniającymi podatek VAT , wyrażonymi w złotych polskich.
2.    Prezentowane towary i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu glazura24h.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego,
są tylko i wyłącznie zaproszeniem do składania ofert
3.    Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych
na zdjęciach w sklepie Glazura24h.pl.
4.    Sklep glazura24h.pl mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne i opisy pochodzące ze stron internetowych producentów nie zawierają braków  lub błędów.
5.    Rozbieżności wymienione w pkt 3 i 4 nie są podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu glazura24h.pl w szczególności nie są podstawą do żądania wymiany towaru
na inny na koszt sklepu Glazura24h.pl
 
 
 

Zamówienia – zawarcie umowy sprzedaży
§3

 
1.    Zamówienia w sklepie Glazura24h.pl może składać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na terytorium RP, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
2.    Klient w trakcie składania zamówienia, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego
i zalogowaniu się na przedmiotowej stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując
na Towar, który zamierza nabyć, przez określenie ilości danego towaru (ilość sztuk lub ilość metrów kwadratowych lub ilość opakowań Towaru) a następnie wybór znajdującego
się na Stronie Towaru polecenia „Kup”. Po wybraniu  towaru i określeniu jego ilości, Klient wskazuje w Koszyku sposób dostawy towarów i płatności za zamówienie oraz potwierdza zamówienie.
3.    Zamówienia w sklepie Glazura24h.pl realizowane są w terminie od 48 godzin do 4 tygodni. Po złożeniu przez klienta zamówienia, przesyłana jest zwrotnie mailem informacja - oferta handlowa, zawierająca informacje o terminie realizacji zamówienia i kosztach dostawy oraz formie płatności. Na podstawie tej oferty klient decyduje o zakupie.
 
 

§4
 

 
1.    W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta przy rejestracji adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
2.    W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.
3.    W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
 
a)    Anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w całości);
b)    Anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane
w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c)    Podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie
(w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w dwóch lub większej ilości odrębnych przesyłek.
Wiąże się to z poniesieniem przez Klienta kosztów wysyłki każdej z części zamówienia; albo
d)    Wyznaczenie nowego terminu realizacji zamówienia i skompletowanie
go w całości w chwili gdy będzie od dostępny u Producenta.

4.    Sklep Glazura24h.pl dokłada wszelkich starań aby wysyłać towar zawsze jednorazowo - poprzez jednorazową wysyłkę kurierską całości zamówionego towaru chyba, że co innego wynika z indywidualnych ustaleń pomiędzy sklepem a Klientem. Ustalenia te dla swej ważności wymagają formy pisemnej i muszą zawierać postanowienia o pokryciu przez Klienta dodatkowych kosztów transportu powstałych wskutek podziału zamówienia na części.
5.    W przypadku wysłania niekompletnego lub niezgodnego z zamówieniem towaru,
koszty ponownego transportu ponosi sklep Glazura24h.pl.
6.    Zamówienie złożone w sklepie Glazura24h.pl nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

 
  Odstąpienie od umowy
§5
 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić  na piśmie bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na adres "glazura24h.pl" (wskazany w stopce poniżej), lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@glazura24h.pl

Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta
lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później  niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym.                          
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyn w terminie
14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi Klient.

Zwracany towar nie może być uszkodzony, nosić znamion użytkowania oraz powinien zawierać oryginalne opakowanie
oraz komplet załączonych instrukcji.

W przypadku odstąpienia Kupującego od UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY - Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane
od Kupującego płatności z wyjątkiem kosztów transportu zakupionych towarów z magazynu Sprzedawcy w miejsce wskazane przez Kupującego.

Po przesłaniu \"Oświadczenia o odstąpieniu od umowy\" Sprzedawca podaje Kupującemu adres Magazynu gdzie należy odesłać towar.

Koszty zwrotu towaru z tytułu ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY ponosi Kupujący.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
 lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia
od umowy) :

Adresat: "glazura24h.pl" 50-521 Wrocław, ul. Łódzka 17/9 , e-mail: sklep@glazura24h.pl


[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres e-mail Kupujacego: [ wpisać e-mail do kontaktu ]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]


 

Płatności      
§6

 
1.    Składając zamówienie w naszym sklepie, będziecie Państwo automatyczne informowani przez system o tym, jaką formę płatności oraz odbioru towaru wybrać. Na koniec, potwierdzając zamówienie, otrzymacie Państwo e-mail, w którym znajdzie się numer zamówienia, podsumowanie całej transakcji ( wartość towaru + koszty dostawy )
wraz z informacją o płatnościach.
2.     Formy płatności :
 
a) „Przedpłata „ – przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy całej wartości zamówienia
b) „Za pobraniem” – zapłata za zamówienie kierowcy firmy kurierskiej podczas dostawy towaru. Ten sposób zapłaty możliwy jest po wpłacie na rachunek bankowy Sprzedawcy zadatku w wysokości 50% wartości zamówienia. Po złożeniu zamówienia Obsługa Sklepu w formie e-mail prześle Państwu wyliczenie kwoty zadatku. Kwota zadatku jest potrącona od należności głównej płatnej kurierowi.
c) Kartą płatniczą lub przelewem bankowym w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. W tym przypadku nadanie przesyłki
z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy glazura24h.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PAYU i wiążą się z pobraniem opłaty za obsługę centrum rozliczeniowego Payu w wysokości 2,9% wartości zamówienia obejmującej również koszt dostawy.
 
3.    Realizacja zamówienia oraz jego wysyłka następuje
po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy zadatku lub całej kwoty zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie dostawy.
4.    Dane do dokonania przelewu lub wpłaty zadatku: Dane do przelewu lub zadatku wysyłane są e-mailem potwierdzającym przyjęcie złożenia zamówienia i są one następujące :
 
Glazura24h.pl
ul. Łódzka 17/9
50-521 Wrocław
 
PKO Oddział Pierwszy we Wrocławiu : 06 1020 5226 0000 6502 0262 7164
 UWAGA - prosimy o następująca formę tytułu przelewu:
glazura24h/(numer Państwa zamówienia)
 
Numer zamówienia jest generowany po złożeniu zamówienia i wysyłany wraz z historią zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji.
 

 
Transport – dostawa towaru
 
§7
 

1.    Dostawy zamówionego towaru realizowane są pod wskazany przez Klienta adres na terenie całego kraju.
     Czas realizacji dostawy 1 – 3 dni od daty zaksięgowania wpłaty.
W celu „śledzenia swojej przesyłki” w dniu zlecenia wysyłki otrzymują Państwo na adres  e-mail numer listu przewozowego oraz dane firmy spedycyjnej.
2.    Usługa transportowa nie obejmuje wniesienia towaru.
3.    Dostawy realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10.oo - 16.oo.
4.    Niepodjęcie przesyłki w ustalonym wcześniej terminie może skutkować naliczeniem przez firmę transportową opłąty z tytułu magazynowania w wyskości 36,90 zł za każdą dobę. Dotyczy to przesynięcia terminu o ponad 24 godziny.
O tym fakcie zostaną Państwo poinformowani talefonicznie i na email otrzymają Państwo kopię wiadomosci z firmy spedycyjnej informujący o tym fakcie.
 

§8
Sprawdzenie zgodności dostawy, opis procedury reklamacyjnej
UWAGA : WAŻNE !!!
 

1.    Klient po otrzymaniu przesyłki powinien sprawdzić jej stan: ewentualne uszkodzenia oraz zgodność dostarczonego towaru z zamówieniem.
2.    Wszelkie opakowania należy dokładnie obejrzeć czy nie ponoszą zewnętrznych uszkodzeń.
3.    W przypadku stwierdzenia zewnętrznych uszkodzeń przesyłki Klient zobowiązany
jest do sporządzenia w obecności kierowcy protokołu uszkodzeń
i przesłanie go na adres sklep@glazura24h.pl w ciągu 24 godzin od daty dostawy. Jest to warunek niezbędny do wszczęcia procedury reklamacyjnej. W treści reklamacji należy powołać się
na numer zamówienia lub numer dokumentu sprzedaży ( Faktura Vat, Paragon ).
4.    Jeżeli Klient stwierdza, że stan przesyłki dostarczonej na palecie nie budzi żadnych zastrzeżeń to na liście przewozowym   wpisuje: ”Towar przyjęto warunkowo bez sprawdzenia. Nie stwierdzono zewnętrznych uszkodzeń.“
5.    Szczegółowej kontroli dostarczonego towaru Klient zobowiązany jest dokonać
w terminie 72 h ( 3 DNI ) od daty dostawy. Szczegółowa kontrola powinna polegać na dokładnym sprawdzeniu zawartości palety i wnętrza opakowań zbiorczych znajdujących się na tej palecie, a także sprawdzeniu zgodności zamówionych produktów z dostarczonymi.
6.    Jeżeli stan przesyłki po kontroli szczegółowej budzi zastrzeżenia Klient zobowiązany jest niezwłocznie po kontroli (nie później niż 3 DNI od daty dostawy) złożyć do „Sprzedawcy” zgłoszenie reklamacyjne mailowo na adres sklep@glazura24h.pl
7. Reklamacje dotycące braków w dostawie, niezgodności dostawy z zamówieniem, uszkodzeń dostarczonych
towarów zgłoszone po upływie 3 DNI od daty dostawy będą rozpatrywane negatywnie, zostaną odrzucone z powodu przekroczenia czasu na szczegółowe sprawdzenie towaru.
8. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie.
 Nie uważa się za wady fabryczne defektów spowodowanych :
- nieprawidłowym montażem
- zastosowaniem wyrobów niezgodnie z ich przeznaczeniem
- uszkodzeniami mechanicznym
9. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń i nie dotrzymanie terminu sprawdzenia towaru
w określonym czasie opisanym powyżej, skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń wobec Sklepu z tytułu ubytku
lub uszkodzenia.


Z chwilą pokwitowania prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowanie przechodzi na nabywcę.


Przed zamontowaniem płytek należy dokonać przeglądu całej kupionej partii
pod względem: zgodności zamówienia z dostawą, jakości powierzchni, odcieni
i wymiarów, poprzez porównanie płytek z różnych opakowań, aby upewnić się,
że nie nastąpiły pomyłki w trakcie wydawania towarów.
Po ułożeniu płytek reklamacje odnoszącesię do tych pozycji nie będą uwzględniane.


Zaleca się konserwację płytek (w szczególności polerowanych) odpowiednimi środkami (impregnaty) w celu zabzpieczenia przed wchłanianiem różnego rodzaju zabrudzeń. Stosowanie się do powyższych zaleceń gwarantuje długoletnie użytkowanie płytek.

 

Adres do reklamacji :

- adres poczty elektronicznej ( e-mail ) : sklep@glazura24h.pl
- adres poczty listowej : 50-521 Wrocław, ul. Łódzka 17/9

Protokół reklamacji :

W celu złożenia reklamacji prosimy pobrać i wypełnić protokół reklamacji ( Word lub PDF ).
Wszystkie pola protokołu muszą zostać wypełnione oraz załączona powinna być dokumentacja zdjęciowa -
ukazaujaca ewentualne uszkodzenia, pomyłki w dostawie, wady fabryczne.

Jeżeli przesłana reklamacja nie jest wypełniona prawidłowo, firma glazura24h.pl wzywa reklamującego, aby usunął braki. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnionej dokumentacji reklamacyjnej.

Poprawnie wypełniony formularz reklamacji, załączona dokumentacja zdjęciowa znacznie ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie
reklamacji.

Protokół reklamacji PDF
Protokół reklamacji DOC

Opis procedury reklamacyjnej :
 
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail sklep@glazura24h.pl, lub w formie pisemnej na adres :
50-521 Wrocław, ul. Łódzka 17/9
Wysyłajśc wiadomość e-mail w tytule wiadomości proszę napisać : REKLAMACJA ( PODAĆ NUMER ZAMÓWIENIA ) Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

       - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
       - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
       - przedmiot reklamacji ( rzecz, której reklamacja dotyczy )
       - opis wady przedmiotu ze wskazaniem żądania Kupującego,
       - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
       - dokumentację zdjęciową
   
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
W przypadku uznania reklamacji koszty ponownego transportu towaru do Klienta ponosi Sprzedawca.


 

 
Gwarancja

§9

 
1.    Towary umieszczone na stronach sklepu Glazura24h.pl objęte są poza rękojmią
i odpowiedzialnością sklepu z tytułu niezgodności towaru z umowa również gwarancją producenta, ale tylko w przypadkach, w których taka gwarancja została wyraźnie udzielona.
 

Polityka Prywatności
 §10

1.    Dane osobowe podawane przez klientów w celu zalogowania się do sklepu są wykorzystywane wyłącznie do potrzeb realizacji zamówienia. Dane te pozostają pod ścisłą kontrolą, pod żadnym pozorem nie są udostępniane osobom trzecim.

2.     Klient dokonujący zakupu w naszym sklepie wyraża również zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep glazura24h.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie glazura24h.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

 

Postanowienia końcowe
 §11

 
1.    Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem strony internetowej sklepu Glazura24h.pl Strony postanawiają załatwiać w sposób polubowny.
2.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
3.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 §12
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 © 2013 GLAZ-BUD       Oprogramowanie sklepów internetowych web-market.pl
^
Aby zapewnić Państwu najlepszą formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności